snss

บริหารจัดการอาคาร: วิธีป้องกันประตูไม้ไม่ให้เสียหายในหน้าฝน

บริหารจัดการอาคาร: วิธีป้องกันประตูไม้ไม่ให้เสียหายในหน้าฝน ประตูไม้นั้นมีประโยชน์ และความสวยงามเสมอรวมทั้งเป็นประตูประเภทที่ได้รับความนิยมในการถูกนำมาใช้ แต่ประตูไม้นั้นก็เป็นประตูที่ต้องการเอาใจใส่และดูแลเป็นพิเศษ เนื่องจากประตูไม้อาจบิดเบี้ยว และผิดรูปได้เมื่อโดนความชื้น โดยเฉพาะในหน้าฝนแบบนี้ แต่เราสามารถยืดอายุการใช้งานและรักษาความสมบูรณ์ของประตูไม้ได้ด้วยการบำรุงรักษา และวิธีการดูแลดังต่อไปนี้

บริการด้านอาหาร: รับประทานอาหารให้ครบ 5 หมู่ มีผลดีอย่างไรต่อร่างกาย

บริการด้านอาหาร: รับประทานอาหารให้ครบ 5 หมู่ มีผลดีอย่างไรต่อร่างกาย การรับประทานอาหาร เป็นกิจวัตรประจำวันของเราอย่างหนึ่ง และเป็นปัจจัยหลักของการดำรงชีวิต การที่เราได้รับรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ ก็จะส่งผลให้ร่างกายของเรามีสุขภาพดีตามไปด้วย ซึ่งหลักการรับประทานอาหารให้ได้ประโยชน์ต่อร่างกายมากที่สุด คือการรับประทานอาหารให้ครบทั้ง 5 หมู่ และควรเพิ่มความสำคัญของการรับประทานอาหารแต่ละหมู่ให้มีความหลากหลาย ไม่จำเจอยู่เพียงอาหารไม่กี่ชนิด